مطالبه نفقه دختر شانزده ساله از پدر بزرگ امکان دارد ؟

من دختر شانزده ساله دارم که برای نفقه از پدر بزرگ او شکایت کرده ام تا الآنم با وجود شکایت چیزی پرداخت نکرده بنده هر ماه. برای دریافت نفقه باید از ایشان شکایت کنم میشه راهنمایی کنید که هر ماه برای شکایت حاظر نشوم چون واقعا توان جسمی ومالی ندارم

28 خرداد 1400 143

سلام کاربر محترم مطالبه نفقه از پدربزرگ یا جد پدری امکان پذیر است ولی باید سه شرط محقق باشد
۱- تمکن مالی پدر بزرگ در پرداخت نفقه
۲- فرزند قادر به اشتغال و تامین مالی خود نباشد
۳- نفقه ایام گذشته نباشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی