;
منابع طبیعی، دادخواست احراز و اثبات مالکیت

منابع طبیعی اعلام کرده زمین بنده منابع طبیعی می باشد در حالی که پدر بنده سالها در زمین مذکور کشاورزی کرده است . الان باید چه شکایتی انجام بدهم؟

02 تیر 1400 48

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی