طلاق به درخواست زوجه و عسر وحرج

میخواهم از شوهرم به علت اعتیاد و اینکه خرجی نمی دهد طلاق بگیرم همچنین بامن بد رفتاری می کند دیگر نمی توانم با این وضعیت ادامه بدهم ؟

02 تیر 1400 114
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی