تنصیف دارایی و طلاق به درخواست زوج

سلام همسرم بدون هیچ دلیل موجهی و به صورت مکرر به من میگه برو طلاق بگیر آیا من به عنوان یک خانم با توجه به میزان کم بودن مهریه ام درخواست طلاق بدهم به ضررم است؟آیا اگر درخواست طلاق از سمت همسرم باشد اموالی بیشتر مهریه ام به من میرسد؟

03 تیر 1400 140

با سلام
کاربر محترم شما میتوانید نسبت به مطالبه حق و حقوق خود از جمله گرفتن مهریه و نفقه و اجرت المثل اقدام نمایید ،لبکن اگر طلاق از طرف همسرتان باشد با توجه به سایر شرایط میتوانید شرط تنصیف دارایی بند الف عقدنامه را اعمال کنید و همسرتان ملزم است که تا نصف دارایی خود را به شما بدهد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی