;
مدت زمانی که فرزند دخترمیتواندبسته به شرایطی ازپدرنفقه دریافت کند

فرزند دختر هستم تا چه زمانی می توانم از پدرم نفقه بگیرم . اگر میتوانم بگیرم کجا و چه اقدامی انجام بدهم تشکر

03 تیر 1400 47

باسلام فرزند دخترتازمانی که ازدواج نکرده وبه سنی نرسیده که بتواندمخارج خودراتامین کندپرداخت نفقه به عهده پدرمیباشددرصورتی که استطاعت مالی داشته باشد وپرداخت نکند به حبس تعزیری درجه 6 (6ماه تا2سال حبس ) محکوم میشود که البته قابل گذشت است شما میتوانید به شورای حل اختلاف مراجعه کرده ودادخواست نفقه دهید که توسط کارشناس باتوجه به سنوسال وضعیت خانوادگی ومیزان درامد پرداخت کننده وازاین قبیل تعیین میشود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی