ایا تعهد زوج بر انتقال ارثی که در آینده به او می رسد معتبر است ؟

سلام با توجه به مشکلات متعدد با شوهرم بعد از ۲۲سال قهر کردم و رفتم خانه پدرم...و شرط بازگشت به خانه بنام کردن ارثی هست که قرار بود از پدرمرحومش به او برسد که با شرطم موافقت کرد و رفتیم دفتر خانه و از او تعهد گرفتم که در صورت تقسیم ارث سهمشو از هردو خانه مسکونی چه ملک باشد چه وجه نقد به نام من و حساب من باشد و بعدها متوجه شدم که یکی از خانه ها بنام پدرهمسرم نیست و بنام مادر همسرم هست و زنده است ولی قراره خانه را بفروشند و بین خانواده شان که همسرم جز انها است تقسیم شود ....آیا تعهد شوهرم در دفترخانه ضمانت اجرایی دارد که اگه سهمشو بمن نداد میتوانم از او شکایت کنم ضمناً آدرس خانه های مورد اشاره در تعهدنامه رسمی ذکر شده....باتشکر

03 تیر 1400 142

سلام
کاربر محترم تعهد بر انتقال ارثی که در آینده به زوج می‌رسد با قید مشخصات مشکلی ندارد و در صورت استنکاف می توانید الزام او را به انجام تعهد ( انتقال سهم الارث ) از دادگاه بخواهد اما در فرض سوال تعهد بر مالی که عملا جزیی از ارث پدری نیست صحیح نمی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی