آیا پدر و مادر مقتول زنده هستند؟

سلام وقت بخیر اگر برادر بزرگتر به وسیله برادر کوچکتر در یک درگیری کشته شود و برادر بزرگتر دارای همسر و فرزند باشد اولیای دم مقتول چه کسانی هستند؟

05 تیر 1400 141

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی