عدم انجام تعهد کاری توسط وکیل را چگون‌ه پیگیری کنم ؟

دو سال پیش مبلغ ۱۵ میلیون تومان به شخصی بابت وکالت یکسری کارای زمینمون دادم اما هیچ کاری نکرده میخوام بدونم چکار کنم

05 تیر 1400 135

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی