انتفاع شخصی از مشاعات ساختمان

سلام. در ساختمان 5طبقه ای تک واحدی ساکن طبقه 5 به علت گرمای راهرو یک فن قوی در روی درب پشت بام قرارداده و همیشه روشن است و هیچ تاثیری برای طبقات پایینتر ندارد و از برق مشاعات استفاده میکند.آیا اجازه دارد؟ یا باید برق شخصی خودش باشد؟

07 تیر 1400 96

باسلام واحترام
به طورکلی راهرو جزو مشاعات محسوب میشود و هرچند که ساختمان مذکور تک واحدی بوده و شخص دیگری به جز خود ایشان از آن منتفع نمیگردد، لیکن دخل وتصرف در آن نیازمند رضات سایرین خواهد بود .در این مورد هم علاوه بر مورد گفته شده ،به دلیل اینکه جهت تامین برق آن از برق مشترک ساختمان استفاده میشود ، حتما نصب این فن نیازمند رضایت سایرین بوده و ساکنین موظف به دادن هزینه استفاده شخصی ایشان نخواهند بود.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی