تخلیه ملک پیش از موعد به دلیل نیاز شخصی مالک

سلام.من یک واحد آپارتمان در ۳۰ تیر ۹۹ اجاره دادم.امسال شرایطی برایم پیش آمده که مجبورم به ملک خودم کوچ کنم اما مستاجر از تخلیه خودداری می کند.چه کنم؟

07 تیر 1400 108

باسلام و احترام
بانوجه به این عقد اجاره ،لازم است ،بدین معنی که نمیتوان جز در موارد مصرح قانونی(همانند 1-اینکه مستاجر مورد اجاره را به شخص دیگر بدون اجازه مالک اجاره دهد2-مستاجر ملک را برای مصارفی غیر از آنچه در متن قرارداد است استفاده کند.3-فعالیت های خلاف قانون ،شرع وعرف در ملک انجام دهد ویا در پرداخت اجاره بها تاخیر داشته باشد)و یا توافق طرفین در اجاره نامه، آن را فسخ و به دنبال آن تخلیه ملک را خواست ،لذا شما نمیتوانید تا پایان مدت قرارداد، مستاجر را ملزم به تخلیه ملک نمود.برای مثال چنانچه در قرارداد اجاره شرط شود در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر ،موجر حق فسخ قرارداد و به دنبال آن تخلیه ملک خود را دارد.
بنابراین متن اجاره نامه بررسی شود وچنانچه شرطی در این خصوص موجود نیست وموجب قانونی هم برای فسخ ندارید،نمیتوانید تا پایان مدت اجاره تخلیه ملک را تقاضا کنید مگر اینکه در خصوص خساراتی که به موجب این تخلیه پیش از موعد به مستاجر وارد میشود ،با ایشان توافق نموده ومتحمل خسارات وارده گردید.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی