محاسبه مهريه به نرخ روز

مهریه من در سال ۷۰ مبلغ ۸۰۰هزار تومان بوده الان مهریه من به نرخ روز چقدر می شود ؟

08 تیر 1400 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی