شکایت از دیگری به دلیل اعاده حیثیت

کسی به دروغ گفته بنده بهش توهین وافترا کردم و بنده تبریه شدم و حال میخواهم از کسی که از بنده شکایت کرده شکایت کنم.

08 تیر 1400 93

باسلام واحترام
برابر قانون ونظریه مشورتی: "هر شخصی میتواند برای احقاق حق و رفع ظلم از خود شکایت کند و عملی را به شخصی نسبت دهد حتی اگر نتواند این اسناد را اثبات کند ونمیتوان از آن شخص به دلیل عدم اثبات جرم اعاده حیثیت نمود و شکایت کرد ".لیکن چنانچه ثابت شود که شخص با دروغ و صحنه سازی و به قصد هتک حیثیت دیگری اقدام به طرح شکایت کرده میتوان از او به جرم افترا شکایت نمود،لذا شما برای اثبات دروغ و صحنه سازی،نیازمند اثبات سو نیت ایشان در جهت آزار واذیت و هتک حیثیت خود بوده که این امر مشکل و معمولا دادگاه ها به دلیل همین نظریه مشورتی به آسانی به آن رای نمیدهند.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی