مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

برای دریافت اجرت المثل زندگی مشترک کجا باید اقدام کنم؟

10 تیر 1400 169

با سلام کاربر محترم شما برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت باید اقدام به طرح دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نمایید که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی