مخدوش و پاره کردن چک از سوی طلبکار

بنده چند فقره چک از شخصی طلب داشته ام و طرف مقابل به بهانه ثبت نمودن چک در سامانه صیاد چک ها را از بنده قاپیده و پاره کرده است تکلیف چیست؟

12 تیر 1400 405

باسلام و احترام
چنانچه به تیکه ها ی چک پاره شده دسترسی دارید ، در صورت چسباندن آن ها میتوانید آن را وصول کنید و طلب شما از بین نخواهد رفت ،لیکن چک تنها به عنوان سند عادی قابل مطالبه خواهد بود.
و در صورتی که به چک مخدوش شده نیز دسترسی ندارید ، با شاهد و یا اگر قراردادی فی مابین شما و بدهکار که مشخص دین و طلب شماباشد ، یا فاکتور ورسید که نشان دهنده دین شما باشد ،میتوانید با ارائه آن طلب خود را وصول کنید .
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی