مصوبه تمدید اجاره با شرایط کرونایی

سلام بنده خانه ای را اجاره کردم و به دلایل شرایط کرونایی محکمه قضائی رای مبنی بر تمدید قرار داد به مدت یکسال صادر نمود حال این قانون مجدد به دلیل ادامه شرایط کرونایی تمدید شده است آیا بنده میتوانم دوباره قرار داد خود را با توجه به اینکه ۳ روز از مهلت قرار داد آن گذشته تمدید کنم؟

12 تیر 1400 95

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی