تجددینظرخواهی از رای کیفری

با سلام ..قاضی دز رای کیفری سرقت مال مود سرقت را مبلغ مورد سرقت ۱۵ میلیون صادر کروه در حالی که ۱۵۰ گرم مورد سرقت بوده است حال چکار کنم

12 تیر 1400 90

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی