در خصوص املاک واقع در طرح عمران شهری علیه شهرداری چه شکایتی می توان مطرح نمود.

زمینی تجاری در مرکز شهر که در طرح تعریض خیابان واقع شده داریم که شهرداری به آن ترتیب اثر نمی دهد و مسبب مضرات بسیاری به ما شده است که هیچ کاری در رابطه با املاکمان نمی توانیم انجام دهیم ،برای مصالحه با شهرداری و مشخص شدن تکلیفمان چه کاری میشه انجام داد ؟آیا شکایت به دیوان عدالت اداری می تواند موجب اقدام سریع شهرداری در تعیین تکلیف ما موثر باشد؟

13 تیر 1400 158

مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شهرداری مکلف است قیمت روز کارشناسی شده ملک را پرداخت نماید . به همین منظور می توانید نسبت به طرح دادخواست مطالبه وجه قیمت عادله روز ملک خود علیه شهرداری در دادگاه حقوقی اقدام نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی