عدم تحویل کالای مورد امانت

باسلام بنده ماشینم را به عنوان امانت به دوستم سپردم اما اکنون از تحویل آن خوداری میکند تکلیف چیست؟

14 تیر 1400 106

باسلام واحترام
اولا پیشنهاد میشود اظهارنامه ای با عنوان تحویل مال امانی ارسال فرموده و تحویا آن را مطالبه فرمایید .پس از گذشت مدت زمانی که مدنظر داریدبرای مثال یک هفته پس از ارسال اظهارنامه ،در صورت عدم تحویل کالا میتوانید دادخواست حقوقی استرداد مال مورد امانت را مطرح نمایید.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی