اعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان عدالت اداری

ایا ارای قطعی دیوان عدالت اداری شامل اعمال ماده ۴۷۷ می باشند؟ طرح اعاده دادرسی عمومی به چه صورت هست؟

15 تیر 1400 98

با سلام و احترام
اعاده دادرسی در دیوان عدالت امکان پذیر است و شیوه اعمال آن برابر مقررات خاص در خود قانون دیوان عدالت اداری بوده وارتباطی به ماده 477 قانون آدک ندارد.لازم به ذکر است که اعاده دادرسی صرفا در خصوص حکم امکان پذیر است بنابریان اگر رای صادره از نوع قرار باشد ، در خصوص آن نمیتوان اعاده دادرسی کرد.
دلایل مختلفی میتواند مجوز اعاده دادرسی در دیوان باشد از جمله1- حکم خارج از موضوع شکایت باشد،برای مثال شاکی تقاضای اضافه کاری کرده باشد لیکن حکم،پرداخت عیدی و پاداش باشد 2-حکم بیشتر از میزان خواسته صادر شده باشد 3- تضاد در مفاد حکم باشد ،مثلا شعبه دیوان عدالت ،دلایل شاکی را کافی نداند اما حکم به نفع او صادر کند 3-تحصیل دلایل جدید 4-حکم ثبلا در همان شعبه یا شعبه های دیگر دیوان بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد و .....
مرجع رسیدگی به اعاده دارسی همان مرجعی است که حکم قطعی را صادر نموده است .
برای مشاوره یشتر در خدمتتون هستم 09129450769
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی