شرایط تخفیف یا بخشش در شرب خمر

با سلام برادرم در یک مهمانی مشروب خورده و دستگیر شده است و محکوم به ضربه شلاق حدی شده است آیا باید متنی تحت عنوان توبه نامه تکمیل کرد؟یا مراحل دیگری برای تخفیف در مجازات یا بخشش مجازات انجام داد؟

15 تیر 1400 549

باسلام واحترام
توبه در مجازات حدی باید قبل از اثبات جرم باشد
توبه در جرم‌هایی که دارای مجازات حدی هستند و قبل از اثبات انجام می‌شود، باعث تخفیف در مجازات مشروبات الکلی می‌گردد و اگر مجرم، خود اقرار به گناهی که انجام داده بکند و بعد توبه کند، دادگاه می‌تواند بخشش مجرم را از قوه‌ی قضاییه بخواهد ولی اگر شخص به خوردن مشروبات الکلی اقرار نکند و جواب تست آن مثبت باشد، مجازات حدی شرب خمر در نظر گرفته نمی‌شود و مشروط به مجازات تعزیری (قانون گزار اقدام به تعیین مجازات میکند) خواهد بود.لذا باتوجه به این توضیحات و باتوجه به اینکه مجازات شرب خمر حدی درنظر گرفته شده ،چنانچه خود برادرتان اقرار به جرم کرده میتوانید تخفیف را از دادگاه تقاضا کنید.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی