;
قرار ابطال دادخواست به علت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

با سلام قرار کارشناسی صادر شده است اما بنده هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده ام و قرار ابطال دادخواست صادر شده است تکلیف چیست؟

15 تیر 1400 97

باسلام و احترام
قرار صادره توسط دادگا به درستی صادر شده چراکه اگر بنا به نظر دادگاه قرار كارشناسی صادر شود و خواهان هزینه كارشناسی رادر موعد مقرر نپردازد و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند حكم صادركند ، دادخواست ابطال می گردد .لیکن شما چنانچه دلایل ومستنداتی دارید میتوانید به قرار نیزاعتراض کرده و یا مجددا دادخواست طرح کرده و پس از ابلاغ جهت واریزهزینه کارشناس ،اقدام به واریز بفرمایید.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی