تقسیم ارث میان وراث باقیمانده متوفی

سلام پدر بنده در سال 58 فوت نموده و زمینی به من و بردارانم به ارث رسیده برادر بزرگم طی یک قولنامه قبول نموده که من هم زمین ارث میبرم اما حالا قبول ندارد چکار باید بکنم؟

16 تیر 1400 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی