تقسیم ماترک متوفی بین وراث قانونی

سلام پدر بنده سال ها قبل فوت کرده نموده و زمینی به من و برادرم به ارث رسیده برادر بزرگم طی یک قولنامه قبول کرده که من هم از زمین ارث میبرم امضا و اثر انگشت زده اما حالا قبول ندارد لطفا راهنمایی بفرمایید؟

16 تیر 1400 135

با سلام
تعلق ارث از ماترک مرحوم پدرتان امری قانونی است و به توافق یا پذیرش مابقی وراث ارتباطی ندارد.
با اخذ گواهی انحصار وراثت و معرفی ترکه پدر درخواست تحریر و تقسیم ترکه داده و در صورت داشتن اصل قولنامه، آن را هم به عنوان یک دلیل ارایه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی