محاسبه دیه بر اساس نرخ سال 1400

باسلام بنده راننده مقصر حادثه هستم که خسارت جرحی دیده ام در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم صادر شده برای اینجانب ۶درصد بدنی و یک درصد زیبایی بوده است که مجموعا ۷درصد خسارت جانی محسوب شده است حالا طبق قانون اجرایی در سال ۱۴۰۰ مبلغی که باید به اینجا پرداخت شود چقدر است؟

16 تیر 1400 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی