نحوه ارث بری فرزند پسر

سلام پسر چند برابر ارث میبرد تک پسر اما چهار دختر و قضیه دو سوم ارث برای پسر درست هست یه ساختمان تازه زده برای تقسیم من از کل واحد ها ارث میبرم یا باید ارث از زمین ساخت شده جدا بشه و هر واحدی که بالای زمین من هست به من میرسد

22 تیر 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی