وکالت در دریافت وجه چک و سفته

سلام وکیل گرفتم ابلاغیه در سامانه نیومده برای اینکه متوجه بشوم چکار کنم ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
اگه ادس دفتر کل دادگاهم اشاره میشد خوب بود
23 تیر 1400 110

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی