شكايت كيفري و قرار موقوفي تعقيب

سلام وقتتون بخیر ، ابلاغیه با پیوست تصمیم نهایی برای من ارسال شده ، متوجه نشدم که منظورشون چی هست لطفا راهنمایی کنید ، و آیا پرونده مختومه شده یا هنوزم ادامه داره ؟ و برای من سابقه کیفری ثبت میشه یا کلا پرونده مختومه است ؟ در متن رای دادگاه گفتن از طریق ایجاد سایت ... در صورتی که تبلیغ سایت بوده. متن پیوست : دادنامه پرونده کلاسه 0000شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان تصميم نهايی شماره اتهام ها: 1 .تحصيل مال از طريق نامشروع 2 .تبليغ قمار اينترنتي در فضاي مجازي ((رای دادگاه)) در خصوص اتهام آقای.... فرزند .... مبنی بر تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق ايجاد سايت شرط بندی و قمار با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و اينکه در پرونده حاضر هيچ شخصی به عنوان شاکی ثبت نشده و بابت وجهی که متهم دريافت نموده کسی اعلام شکايت ننموده است و مفاد اظهارات متهم مبنی بر اينکه صرفا بابت اين امر مبلغ چهل هزار تومان دريافت نموده است و طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيری که مقرر داشته جرائم انتقال مال غير و کلاهبرداری موضوع ماده (۱ (قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ (اين قانون بيشتر نباشد و نيز کليه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و از آنجايی که جرم تحصيل مال از طريق نامشروع در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده و به نوعی قانون گذار جرم مذکور را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده که جزء جرايم قابل گذشت می باشد و اصل تفسير مضيق و به نفع قوانين به نفع متهم از آنجايی که مطابق قانون در جرايم قابل گذشت رسيدگی به پرونده منوط به شکايت شاکی می باشد و در مانحن فيه زيان ديده شکايتی ننموده لذا مستنداً به ماده 383 و بند پ ماده 389 از قانون آئين دادرسی کيفری مصوب1392 قرار موقوفی تعقيب صادر و اعالم می گردد قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان خراسان رضوی می باشد رئيس شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان

24 تیر 1400 437

باسلام به شما كاربر محترم
براي شما قرار موقوفي تعقيب صادر شده و اين يعني شما مجرم شناخته نشديد .چنانچه بيست روز بگذره و شاكي اعتراضي به اين راي تداشته باشه ،راي قطعي خواهد شد و براي شما سو سابقه نخواهد بود
و چنانچه در طي بيست روز شاكي به راي اعتراضي بكند و در دادگاه تجديد نظر هم همين راي تاييد شود ،در آن صورت هم راي قطعي بوده و شما مجرم نبوده و سو سابقه اي نخواهيد داشت
با توجه به متن راي ،حتي اگر اعتراض هم بشود ،بازهم كارساز نخواهد بود و همين راي تاييد ميشود و جاي نگراني نيست .
مويد باشيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی