ارث ومیراث وادعای مالکیت

سلام. پدر بنده در سن 90 سالگی دو دانگ منزل مسکونی خودرا بدون اطلاع سایر فرزندان به نام یکی از برادرانم کرده. ولی در وصیت نامه این مورد را ذکر نکرده.بعد از فوت، برادرم با یک تکه کاغذ آمد و ادعای مالکیت دو دانگ کرد.اکنون این شک به وجود آمده است که برادرم از سن بالا و ناتوانی ایشان سو استفاده کرده و این دو دانگ را به نام خود کرده. آیا میتوان این دو دانگ را به او نداد؟ چطور؟ چون ایشان درطول بیماری پدر، با وجود سکونت در طبقه پایین منزل نه تنها به ایشان رسیدگی نمی کرد بلکه کتک می‌زد. نمیخواهم که این دو دانگ به او برسد

25 تیر 1400 88

باسلام
باتوجه به اینکه وصیت تایک سوم معتبراست مازاد برآن نیازمند تنفیذ سایر ورثه میباشد باید برسی نمود که بیع چگونه واقع شده آیاشرایط صحت را دارد یاخیر واینکه متوفی قبل ازفوت ودر زمان عقد بیع محجور بودند یاخیر کلا باید جوانب امر برسی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی