آیا ضرب و جرح مکرر زوج موجب طلاق خواهد شد ؟

سلام، همسرم اعتیاد دارد و همیشه منو مورد ضرب وشتم قرار میدهد و چند روز پیش به همین صورت منو مورد ضرب و شتم و جرح قرا داده که با مراجعه به پزشک قانونی گواهی جرح گرفتم و الان از شورای حل اختلاف برای من احظاریه آمده در حالی که من نمیخواهم وقتم را در شورای بگذرونم و میخواهم پرونده ام مستقیم در دادسرا و یا دادگاه کیفری رسیدگی شود، ضمنا ۲سال پیش از همسرم در و‌ضعیتی که دارد در دفترخانه اقرار گرفتم مبنی بر اعتیادش مضرهست وزندگی عصر و حرجی واسم ساخته ... پیشا پیش از پاسخی که ارسال میکنید متشکرم

25 تیر 1400 121

سلام
کاربر محترم حدود دو سال است که روند رسیدگی پرونده رسیدگی به این شکل است که پرونده ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شود و در صورت عدم سازش به دادسرا ارسال می گردد شما می توانید اکنون از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه لایحه به شعبه شورا بدهید که به دلیل اعتیاد و ضرب جرح مکرر حاضر به سازش نیستید و حضورا به جلسه نروید بعد از ارسال پرونده به دادسرا موضوع را پیگیری نمایید و‌پس از صدور رای محکومیت در صورت تصمیم قطعی بر جدایی دادخواست طلاق را با استناد به اقرار نامه و دادنامه صادره به دلیل عسر و حرج به دادگاه تقدیم نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی