تفاوت موسسات و شرکتهای تجاری چیست؟

تفاوت موسسات و شرکتهای تجاری چیست؟

در این مقاله سعی ما بر آن است که تفاوت های اساسی بین شرکت و موسسه را نام ببریم ،اما در ابتدا لازم است که به تعریف شرکت و انواع آن بپردازیم ؛

شرکت چیست ؟

باید خاطر نشان شویم که شرکت به دو دسته کلی شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم میشود .
شرکت مدنی در قانون مدنی تعریف آن آمده است لیکن در قانون تعریفی در مورد شرکت تجاری ارایه نشده است و فقط قانون گذار به بیان مصادیق آن اکتفا نموده است .
طبق ماده 571 قانون مدنی ، شرکت مدنی این گونه تعریف شده است:  شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
لذا منظور قانونگذار در ماده فوق اشاعه در دارا شدن حق یا مال است  

قانون گذار در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت تجاری را مورد اشاره قرار داده است ؛

ماده ۲۰ قانون تجارت

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

پس از معرفی انواع شرکت از لحاظ مدنی و تجاری در ادامه به بررسی تفاوت های آنها خواهیم پرداخت ؛

تفاوت هایی که بین شرکت مدنی و تجاری وجود دارد به شرح ذیل است ؛
۱_ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جدا از شرکا است ولی شرکت مدنی شخصیت حقوقی مستقل ندارد .

۲_ شرکت تجاری دارای اقامتگاه مجزا است .

۳_ شرکت تجاری با اساسنامه یا شرکت نامه نیاز به ثبت دارد .


۴_ شرکت تجاری می‌تواند مشمول عنوان ورشکستگی شود ولی شرکت مدنی ورشکستگی به آن تعلق نمی‌گیرد .

حالا که با تفاوت های بین شرکت مدنی و تجاری آشنا شدیم در ادامه به بررسی تفاوت موسسه و شرکت میپردازیم پس تا انتهای مقاله همراه گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید .

تفاوت موسسه و شرکت چیست ؟


با تعریف شرکت و انواع آن از لحاظ مدنی و تجاری و مصادیق و انواع شرکت های تجاری و تفاوت بین شرکت مدنی و شرکت تجاری آشنا شدیم و نسبت به قضیه اگاهی یافتیم ، در این جا لازم است که به تعریف موسسه بپردازیم .

موسسه چیست ؟


تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
بنابر تعریف ارائه شده میفهمیم که موسسه نیز از لحاظ انتفاع و سود آوری و غیر انتفاعی و داشتن مقاصد خیر خواهانه دارای اقسامی است .

موسسات غیر انتفاعی ،موسساتی اند که هدف اصلی آن ها کسب سود نیست و به منظور اعمال خیر خواهانه و خدا پسندانه و در راستای منافع جامعه فعالیت میکنند و تشکیل میشوند ،مانند سازمانهای مردم نهاد یا NGO  ، سازمان هلال احمر ، شهرداری ها 

موسسات انتفاعی همانگونه که از اسم و نام آنها بر می‌آید موسساتی هستند که هدف آنها کسب سود است و به قصد سود به فعالیتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی میپردازند ، مانند موسسات کمک آموزشی ،موسسات حقوقی و...

تفاوت موسسه و شرکت 


اولین تفاوت بین موسسه و شرکت در ایجاد شخصیت حقوقی آنها است ، قانون گذار در قانون تجارت در مورد ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ساکت است و حقوق دانان در مورد ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به بیان شرح و توضیح پرداخته اند و نظر اختلافی در مورد ایجاد شخصیت حقوقی شرکت این است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان ثبت است ولی در مورد ایجاد شخصیت حقوقی موسسه قانون گذار ساکت نبوده و در ماده ۵۸۴ قانون تجارت بیان داشته است ؛
ماده ۵۸۴ قانون تجارت

تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.


تفاوت دوم بین شرکت و موسسه ؛ شرکت همیشه با هدف کسب سود و درآمد و با اهداف انتفاعی تأسیس میشود و ذات و ماهیت شرکت کسب منفعت است ولی موسسات با اهداف گوناگونی تاسیس میشوند که کسب سود هم می‌تواند جزئی از آن باشد .

تفاوت سوم و دیگر اینکه ؛ برای ثبت شرکت به حداقل شرکا نیاز است یعنی ممکن است شرکت با دو شریک یا سه شریک یا هفت شریک ( مانند شرکت تعاونی ) تاسیس شود ولی برای تاسیس موسسه یک نفر هم کافی است .

اگر قصد ثبت موسسه دارید ،برای ثبت موسسه لازم است که تقاضانامه ای را پر کنید که در ادامه نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت .


نمونه تقاضانامه ثبت موسسه


                                                                                                      بسمه تعالی

امضا کنندگان ذیل، ثبت موسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم:

 

1- نام موسسه: ……………………………

2- موضوع موسسه: ……………………………

3- تابعیت: ……………………………

 

4- مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن:

استان …………………………… شهر …………………………… خیابان …………………………… کوچه …………………………… پلاک …………… کدپستی: ……………………………

5- اسامی موسسین (مشخصات کامل و شماره ملی قید شود) :

1- آقا/ خانم …………………………… شماره ملی …………………………… فرزند …………………………… متولد …………………………… شماره شناسنامه …………………………… نشانی محل اقامت و کدپستی: …………………………………………………………

2- آقا/ خانم …………………………… شماره ملی …………………………… فرزند …………………………… متولد …………………………… شماره شناسنامه …………………………… نشانی محل اقامت و کدپستی: …………………………………………………………

3- آقا/ خانم …………………………… شماره ملی …………………………… فرزند …………………………… متولد …………………………… شماره شناسنامه …………………………… نشانی محل اقامت و کدپستی: …………………………………………………………

6- تاریخ تشکیل موسسه:

 

7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند:

1- آقا / خانم …………………………… به سمت ……………………………

2- آقا / خانم …………………………… به سمت ……………………………

 

8- دارائی موسسه و میزان دارائی هر یک از موسسین:

1- آقا/ خانم …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

2- آقا/ خانم …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

 

9- آدرس شعب موسسه (در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها)

در صورتی که موسسه دارای شعبه در شهرستان ها می باشد محل شعبه در شهرستان مربوطه دقیقا نوشته شود.

 

10- نام مدیر یا مدیران شعب:

امضا موسسین (کلیه موسسین و مدیران در ذیل اظهارنامه (تقاضانامه) را امضا نمایند)
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت موسسه و شرکت میتوانید به کارشناسان و مشاوران و وکلای سایت وکیلوند مراجعه نمایید .

۵ / 4.67 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل