مراحل ثبت نام شرکت

مراحل تشکیل شرکت :

انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت 

مشخص شدن نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت 

مشخص کردن سرمایه شرکت (اعم از نقدی و غیر نقدی )

حد اقل سرمایه نقدی از 5/000/000 ریال 

آورده غیر نقدی را کارشناس تعیین می کند (ارزش ملک ،خودرو و...)

تعیین نام شرکت :

نام شرکت باید از 3 سیلاب خاص تشکیل شود 

ریشه ی فارسی داشته باشد 

مرتبط با موضوع شرکت باشد 

مشابه آن نام ثبت نشده باشد 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

دو برگ امضا شده از تقاضا نامه شرکت 

دو برگ امضا شده از شرکتنامه 

دو نسخه امضا شده از اساسنامه 

مجوز صادر شده 

دو نسخه امضا شده از صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره 

تعهد نامه کلیه اعضا 

نداشتن سوءپیشینه کیفری هیئت مدیره 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص: 

دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت

 

دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

 

اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

 

دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره

 

اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)

 

اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور

 

تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی 

دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت

 

دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت

 

دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

 

اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

 

دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره

 

اصل وکالتنامه وکیل (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)

 

تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.


اخرین مرحله ثبت شرکت :

مراجعه به سایت روزنامه کثیر الانتشار 

پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت تاسیس و شرکت 

 مراجعه مجدد به سایت اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت است

مدت زمان ثبت یک شرکت چقدر است ؟

برای تعیین نام شرکت، بین ۱ الی ۲ روز زمان لازم است و پس از امضاء مدارک توسط سهامداران و شرکاء و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها، حدوداً بین ۵ الی ۷ روز کاری زمان لازم است تا شرکت به ثبت برسد.


گردآورنده : سهیلا سیَر 


                                                    


دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله