مراحل ثبت نام شرکت

مراحل تشکیل شرکت :

 • انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت 
 • مشخص شدن نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت 
 • مشخص کردن سرمایه شرکت (اعم از نقدی و غیر نقدی )
 • حد اقل سرمایه نقدی از 5/000/000 ریال 
 • آورده غیر نقدی را کارشناس تعیین می کند (ارزش ملک ،خودرو و...)


تعیین نام شرکت به چه صورت باید باشد؟

 • نام شرکت باید از 3 سیلاب خاص تشکیل شود 
 • ریشه ی فارسی داشته باشد 
 • مرتبط با موضوع شرکت باشد 
 • مشابه آن نام ثبت نشده باشد 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • دو برگ امضا شده از تقاضا نامه شرکت 
 • دو برگ امضا شده از شرکتنامه 
 • دو نسخه امضا شده از اساسنامه 
 • مجوز صادر شده 
 • دو نسخه امضا شده از صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیئت مدیره 
 • تعهد نامه کلیه اعضا 
 • نداشتن سوءپیشینه کیفری هیئت مدیره 
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص: 
 • دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت
 • دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 • اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)
 • دونسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)
 • اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور

تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی 

 • دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت
 • دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت
 • دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 • اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)
 • دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
 • اصل وکالتنامه وکیل (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)
 • تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

اخرین مرحله ثبت شرکت :


 • مراجعه به سایت روزنامه کثیر الانتشار 
 • پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت تاسیس و شرکت 
 •  مراجعه مجدد به سایت اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت است

مدت زمان ثبت یک شرکت چقدر است ؟

برای تعیین نام شرکت، بین ۱ الی ۲ روز زمان لازم است و پس از امضاء مدارک توسط سهامداران و شرکاء و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها، حدوداً بین ۵ الی ۷ روز کاری زمان لازم است تا شرکت به ثبت برسد.
                                                    


۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل