انحصار وراثت و مراحل تقسیم سهم الارث

سلام برای گرفتن ارث از راه قانون چه کاری باید کرد.

30 شهریور 1400 76

بااحترام
کاربر محترم اگر وراث همکاری نمیکنند شما میتوانید با مدارک خود بدون نیاز به وراث دیگر از طریق شورای حل اختلاف اقدام به گرفتن گواهی انحصار وراثت و مراحل بعدی تا تقسیم ترکه و دریافت سهم الارث خود اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی