کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و محاسبه به روز عوارض، بلحاظ عدم پرداخت اقساط

سلام،،،بنده به شهرداری مبلغی بابت ماده 100 بدهکار بودم که طی چند فقره چک کل پرونده را تسویه نمودم که از چک ها 2 فقره برگشت خورد،،،الان شهرداری میگه باید عوارض در کمیسیون ماده 77 بروز بشه،،،،بنده یک فیش پرداخت نقدی با مبلغ پنج هزارتومان پرداخت کردم که در فیش عنوان شده بابت جریمه و عوارض،،،،،با توجه به این فیش با میلغ ناچیز میتونم استناد کنم که من حتی شده یک ریال پرداختی داشتم و شهرداری نمیتواند مبلغ را بروز و افزایش دهد؟

09 خرداد 1401 110

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا هر واریزی در این راسـتا جهت اثبات تمکین شما به رأی کمیسیون، مبنی بر تقسیط عوارض قبلی قابل استناد در کمیسیون ماده ۷۷ (کمیسیون حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض) می باشد،، فلـذا می توانید به فیش واریز مذکور نیز در کمیسیون مذکور استناد نمایید..

© کمیسیون ماده ۷۷ و اختیارات آن؛؛
_ رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر(شورای شهر) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
_ موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است.
حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا بناشد، که در اینصورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود..
با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود..

موفق باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی