رسیدگی داوری

اگر در حین رسیدگی در مسائل داوری وقوع جرمی هم کشف شود ادامه ی رسیدگی چگونه میشود؟

20 اردیبهشت 1399 174

عرض سلام خدمت شما
هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی