سند ماشین

من هم‌از اون اقا رفتم و شکایت کردم و ایشونو ملزم به سند کردم الان منتظر دادگاهم واسه هفته اینده گفتن برم دادگاه. چه اقدامی برای ترخیص هر چه سرریعتر ماشین باید انجام بدم؟؟

20 خرداد 1399 185

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی