آیا کمیسون ماده ۷۷ تا رسیدن رای دیوان عدالت اداری صبر میکنه و بعد اجرایی میشه؟

درود بر شما. آیا اگر به رای صادره کمیسون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اعتراض بزنیم تا زمان وصول نتیجه ی دیوان، رای صادره ی کمیسون اجرایی میشه؟ چون رای دیوان معمولا ۶ ماهی طول میکششه. آیا کمیسون ماده ۷۷ تا رسیدن رای دیوان صبر میکنه و بعد اجرایی میشه؟ سپاس

25 تیر 1401 39

سلام .خیر کمیسیون ماده ۷۷ بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فاقد مرحله تجدیدنظر و کمیسیون های تجدیدنظر می باشد.بنابراین اولین رأی صادره توسط کمیسیون، قطعی بوده و رأی دومی صادر نمی گردد چون قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را پیش بینی ننموده است.با این حال ممکن است مودی، رأی صادره را خلاف قانون بداند .مردم و شرکتها و مؤسسات حقوقی مانند شرکت های تجاری و مؤسسات حقوقی و بانکهای خصوصی می توانند در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند و دیوان عدالت اداری چنانچه رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ می نماید.لذا چون بدو کاررای قطعی است به مرحله اجرا در میاید وچنانچه در اعتراض رای ابطال شود به حالت سابق درمی اید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی