تمکین و نفقه

با سلام و احترام بنده در دادگاه با موضوع تمکین علیرغم اینکه تمامی شواهد و مدارک به نفع بنده بود ولی در آخر همسرم که در دوران عقد به سر می بریم و نزدیک به یکسال است که ارتباطی باهم نداریم به دروغ از اتیان سوگند استفاده کرد که بنده و ایشان هیچگونه مقاربتی صورت نگرفته و قصد استفاده از حق حبس را ادعا نمود بنده علیرغم اینکه شواهدی داشته و قاضی محترم قبل از برگزاری جلسه دستور رسیدگی داده بود ولی در جلسه رسیدگی از شهود استفاده نکرد و رای را به نفع همسرم داد حال اینکه آیا اعتراض بنده در دادگاه تجدیدنظر استان مثمر ثمر خواهد بود یا خیر؟ با احترام

17 تیر 1399 94

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی