ادامه سوال کاربر درمورد فروش اموال ورثه

جناب وکیل ممنون از پاسخگویی شما . فقط یک موضوع دیگر که موقع مزایده خریدار یا خریدارانی که خواهان خرید هستند ، چه مدت زمان دارند مبلغ را به حساب دادگاه واریز کنند ؟ و دادگاه چه مدت بعد از تحویل گرفتن مبالغ از خریداران ،به ورثه مبالغ را پرداخت میکند ؟

14 مرداد 1401 7

بااحترام
کاربر محترم از زمان مشخص شدن و برنده شدن مزایده خریدار تا زمان پرداخت اصولا ده روز زمان دارند وباید مبالغ را واریز نماید اما نکته دیگر اینکه بستگی به مبلغ ان اموال میشوداصولا از یکماه تا دوماه باید پرداخت انجام شود و جهت دریافت و تسریع در دریافت مبلغ خود باید پیگیری مستمر نمایید تا بعد از واریز به وراث پرداخت شود که ان هم از ۵ روز تا ۱۰ روز زمان نیاز دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی