تنفیذ وصیت نامه و انحصارو وراثت

سلام سال ۸۳ پدربزرگم فوت شد و طبق وصیت نامه ای که اون زمان بزرگان روستا زیرش امضا کردند ،خانه ای در شهر داشت برای ۵ تا دخترش و زمین های کشاورزیش برای دوتا پسرش که تقریبا اون زمان ارزش یکسانی داشتند. سال ۹۲ دختراش اقدام به فروش خانه میکنند و در حال امضا کردن قولنامه پدر من ازشون رسید میگیره که حقشون از ارث بردن و پسرا هیچ سهمی از این خانه نبردن و دخترا هم هیچ حقی از زمین های کشاورزی ندارندو هروقت پسرا بخواهند باید بیان برایشان امضا بزنند. همشون اثر انگشت زدن. چندسالی هست که کارای انحصار وراثت کردیم و نمیان برای امضا انحصار وراثت. حالا جدیدا یکیشون شکایت کرده که من از زمین های کشاورزی سهم دارم و سهم منو نمیدن. خواستم ببینم به چه صورت میشه. وقتی طبق وصیت تقسیم شده و همشونم رسید دادن که دیگه سهمی ندارن میتونن دوباره سهمی بگیرن؟

15 مرداد 1401 18

بااحترام
کاربر محترم گواهی انحصار وراثت اگر گرفته نشده است نیازی به حضور انها نیست خود شورا استعلامات را اخذ مینماید اما اگر گرفته باشید باید وصیت نامه و ان تقسیم ترکه که امضاء نمودن و ترکه خود را اخذ نمودن را از طریق دادگاه تنفیذ نمایید و سپس اقدام بفروش بقیه اموال بدون جضور انها انجام دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی