فسخ قرداد ملک تجاری

با سلام .با توجه به وضعیت کرونا وفرار موجر از همکاری نسبت به تعدیل اجاره بها و یا فسخ معامله ایا از زمانی که شکایت در دادگاه مطرح میشود باید اجاره بهای ملک تا زمان رای دادگاه داده شود یا خیر؟

13 مرداد 1399 86

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی