آیا میتوانیم املاکی به نام امانت دار پدر خورده را ابطال کرد ؟

ابطال سند.شخص امین پدرم بوده و بعد از امین بودن املاک ب اسمش ثبت‌ شده

17 آذر 1399 230

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی