دادگاه بدوی

رای بدوی

-       کلمه بدوی به معنای ابتدایی و آغازین می باشد؟

-      حال میخواهیم بدانیم رای بدوی چیست ؟

زمنی که قاضی پس از رسیدگی به شکایت و اختلاف تصمیمی می گیرد به آن ((رای)) گفته می شود که این رای به صورت دادنامه برای افراد ابلاغ می گردد ،

ممکن است اشخاص معنای واژه ی بدوی را به درستی درک نکنند

-      به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می شود و مورد بررسی قرار میگیرد دادگاه بدوی و  نهایتا رایی در آنجا توسط قاضی صادر میگردد به آن رای بدوی می گویند حال ممکن است این رای قابل اعتراض باشد یا نباشد .

زمانیکه پرونده های حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی رسیدگی میشود این رسیدگی صرفا با صدور رای در همان دادگاهی که رسیدگی از آنجا آغاز شده به پایان نمی رسد و ممکن است که رای صادر شده از طرف قاضی توسط شخصی که رای بر علیه او صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد بنابراین امکان اعتراض و صدور رای مجدد در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی وجود دارد.


۵ / 3.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل