شرط بندی در قوانین ایران چگونه است

شرط بندی

یکی از موضوعات داغ امروزی شرط در سایت شرط بندی آنلاین و پیش بینی مسابقات است که مورد توجه بسیاری از اشخاص به خصوص جوانان قرار گرفته است اما موضوعی که در این میان مورد توجه است بر اساس قوانین کشورمان قمار و شرط بندی ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است حال با وجود این ممنوعیت فعالیت در این پلتفرم ها جرم محسوب می شود یا خیر؟
مفهوم قمار و شرط بندی
قمار به معنای انجام بازی به منظور برد و باخت به هر نحوی در ازای پرداخت پول و یا مالف می باشد اما شرط بندی معنایی متفاوت از قمار داشته و بدین معناست که دو شخص باد یکدیگر قرار دادی را به صورت لقظی یا کتبی منعقد می کنند که یکی از طرفین موضوع را  نفی ودیگر اثبات می کند مانند این که دو نفر بر روی بازی فوتبال با یکدیگر توافق می کنند که اگر تیم a برنده شود طرف اول به طرف دوم وجه یا مالی را پرداخت نماید و بالعکس.

قمار در فقه

عمل قمار هم توسط ایات قران سوره 219 بقره و 90 و91 مائده و هم توسط شارع و و فقها، عملی زشت و پلید بیان شده است به نحوی کهئ ان را هم ردیف بت پرستی و میگساری (شرابخواری) از لحاظ گناه اورده اند و علت ان هم این موضوع بیان شده است که اشخاص با انجام قمار از کارکردن برای به دست اوردن روزی حلال غافل خواهند شد و از سوی دیگر از انجایی که این بازی سبب حرص و طمع می شود اشخاص در صورت باخت تا انتقام خود را نگرفته اند دست از قمار نخواهند کشید و از سوی دیگر شخص برنده هم به واسطه طمع بیشتر دیگر نمی تواند دست از قمار بکشد و همین امر می تواند منجر به نابودی وی و خانواده اش گردد.

قمار در حقوق 

قمار علاوه بر انکه در فقه ممنوع اعلام شده است نیز در قوانین جزایی جمهوری اسلامی که بر اساس ایات قران کریم وضع شده است  نیز ممنوع اعلام شده است و برای اشخاصی که اقدام به انجام عمل قمار نمایند نیز در ماده 705 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.همچنین قانونگذار در این ماده بیان داشته است که در صورتی شخصی اعلام نماید و یا اشکار سازد که در عمل قمار شرکت می نماید به هر دو مجازات ماده 705 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.همچنین قانون گذار با وضع کردن ماده 654 قانون مدنی بیان داشته است که شرط بندی و قمار قرار دادی نامعتبر بوده و قابلیت طرح شکایت در محاکم را نخواهد داشت و تنها شرط بنهدی بروی مسابقات اسب سواری،تیر اندازی و شمشیرزنی بر اساس ماده 655 قانون مدنی از این ماده مستثنا کرده است.

قمارآنلاین

بازی های رایانه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1-آنلاین(آن دسته از بازی ها که نیاز به بستر اینترنت داشته)
2-آفلاین (این دسته از بازی های رایانه ای نیاز به اینترنت نخواهد داشت)تقسیم کرد که در این میان بازی قمار را تنها می توان در دسته بازی های انلاین متصور شد.هرچند که ممکن است بستری برای بازی آفلاین متصور شد که امکان انجام قمار بروی آن فراهم است مانند آنکه یک کازینو بازی های خود را بروی بستر شبکه داخلی که نیاز به اینترنت نداشته است اجرا نماید اما در این مقاله هدف ما بررسی قمار در بستر اینترنت است.حال می توان متصور شد که افراغدی که قصد انجام قمار دارند می بایست تنها از طریق ابزارهای دیجیتال که دسترسی به اینترنت داشته اقدام به قمار نمایند. قمار در حالت آفلاین دارای چندین دسته است مانند شرط بندی های ا
آنلاین ورزشی که دارای چندین شاخه مختلف است،بازی های کازینویی و ....

انواع قمار آنلاین

انواع قمار آنلاین را می توان به صورت کلی به 2 دسته تقسیم کرد:1_شرط بندی آنلاین ورزشی 2_بازی های اینترنتی
شرط بندی آنلاین ورزشی:
شرط بندی ورزشی عبارت است پیش بینی و قرار دادن شرط بر روی برد یا باخت روی یک تیم مشخص و یا شخص خاص همانطور که پیش تر بیان شد ماده 655 قانون مدنی شرط بنهدی بر 3 نوع فعالیت را مجاز دانسته:1-اسب سواری 2_تیراندازی 3_شمشیر
همانطور که می دانیم این موارد در احکام قران نیز بیان گردیده است اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از فعالیت های ورزشی دیگری نیز از زمان ظهور اسلام تا کنون به وجود آمده اند شامل این 3 نوع فعالیت ذکر شده در ماده فوق نیست حال تکلیف اشخاصی که بروی ورزش های دیگری شرط بندی کرده اند چیست؟متاسفانه قانونگذار در خصوص اصلاح و تطبیق ماده 655 قانون مدنی تا زمان حاضر اقدامی به عمل نیاورده است که شاید بتوان دلیل این عدم توجه را اصل 167 قانون اساسی دانست که این اجازه را به قاضی محاکم کیفری داده است تا مجازات عملی که در قانون پیش بینی نشده است را از فتوا و منابع معتبر اسلامی کشف و حکم نهایی را صادر نماید و این خلاء بسیار بزرگی در قانون گذاری به حساب می آید.بسیاری از فقها و حقوق دانان قمار را بازی می دانند که همراه با شرط بندی صورت گرفته است حال این عمخل به وسیله آلات قمار مانند پاستور صورت گرفته باشد یا به نحو دیگری و قانون مجازات اسلامی هم در ماده 705 بیان داشته داشته است که قمار کردن با هر وسیله ای جرم محسوب می شود اما هیچ گونه تعریف قانونی از قمار به عمل نیامده است همین خلاء قانونی تا سال98 سبب شده بود تا بسیاری از افراد سودجواز ان استفاده کرده و بتوانند براحتی در محکمه تبرئه گردند اما در تیر ماه سال 98 دادستان کل کشور بخشنامه ای در راستای وحدت رویه در خصوص سایت های برگزار کننده این نوع شرط بندی ها ابلاغ نمود.که یکی از موارد آن در خصوص شرطبندی های ورزشی بود که صریحاً بیان شده:شرط بندی برروی نتایج مسابقات حرام است هر چند که این شرط بندی مشمول قمار دانسته نشود چرا که می توان آن را بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق بارز تحصیل مال نامشروع دانست و شخص را محکوم به رد مال به همراه حبس 3ماه الی 2 سال و یا جزای نقدی معادل 2برابر رد مال به دست آمده کرده است.

بازی های شرط بندی آنلاین

این دسته از بازی ها به 2 صورت اقدام به قمار و شرط بندی می نماید دسته اول شامل بازی های کازینویی است 
دسته دیگر بازی هایی که در آن ها از ساز و کار قمارگونه استفاده شده 
در خصوص دسته اول باید بیان داشت که قانون گذار در ماده 705 قانون مجازات اسلامی صریحاً بیان داشته که این نوع فعالیت ها قمار محسوب شده و مجازاتی برابر بت 3الی 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است اما برای ذنوع دوم که ساختاری قمارگونه درآن بازی ها طراحی شده است مانند بازی های دوئل یا پیش بینی ها که مکانیز قمارگونه داشته است هرچند که از آلات قمار در آن استفاده نشده است.ولیکن مشمول ماده 705 قانون مجازات شده و همچنین مشمول بخشنامه 30 تیر ماه د1398 دادستانی کل کشور در خصوص سایت های قمار و شرط بندی می شود در این بخشنامه بیان شده که طراحی و راه اندازی سایت های شرط بندی و قمار مشمول مجازات ماده 708 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به شش ماه الی 2 سال حبس یا جزای نقدی 3 الی 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد.همچنین در این بخشنامه بیان شده که ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری حتی در فضای مجازی و سایت های شرط بندی و قمار حرام بوده و جرم محسوب می شود.

۵ / 3 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل