محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض : 

محاربه در لغت به معنای ( جنگیدن ) می باشد . 

ما سعی داریم در این مقاله شمارا با این واژه و مجازات مربوط به آن آشنا کنیم : 
امنیت خواسته ی عمومی هر جامعه ای است و هر حکومتی با هر طرز تفکری که داشته باشد برای ایجاد امنیت در جامعه تلاش وبا مجرمان اینترنتی به طور جد برخورد می کند . 
یکی از جرائم علیه امنیت کشور ها (( محاربه و افساد فی الارض)) است . 
محاربه و افساد فی الارض جزو جرایمی است که دارای مجازات خاص و مشخص شرعی بوده و از این جهت در حوزه ی حدود (یعنی مجازات هایی که تعداد و چگونگی آنها در دین اسلام مشخص شده است ) جای می گیرد . 

قانون مجازات اسلامی درباره ی جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده 279 و ماده های بعد آن اینطور بیان کرده است : 


ماده 279:

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ،مال یا ناموس مردم یا ارعاب ( یعنی ترساندن ) آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . 
هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ،محارب محسوب نمی شود. 


ماده 280 :

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به سلاح ببرد محارب نیست . 

ماده 281: راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب هستند . 


حد محاربه 

ماده 282 : حد محاربه یکی از 4 مجازات زیر است : 

اعدام : حلق آویز کردن مجرم است 
صلب : نوعی مجازات برای بعضی از جرائم است که در آن مجرم بعد از به دار بستن آنقدر روی دار می ماند تا بمیرد و با اعدام فرق دارد ، مدت باقی ماندن محارب بر روی دار 3 روز است و بعد از آن پائین آورده می شود .
قطع دست راست و پای چپ 
نفی بلد (یعنی اخراج و تبعید )


افساد فی الارض 

قانون مجازات اسلامی : در باره ی جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ی 286 این طور بیان می کند : هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد (یعنی مجموع اعضاء بدن مثل چشم و گوش و دست و پا و همچنین منافع آن مثل بینایی و شنوایی ) جرائم امنیت داخلی و خارجی کشور ، نشر اکاذیب (یعنی انتشار اخبار و وقایع دروغ به قصد ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ) ،اخلال در نظام اقتصادی کشور 
احتراق (آتش زدن ) و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب می شود و مجازات در نظر گرفته برای تمام این جرائم( اعدام ) می باشد . 

پایان مقاله 

گردآورنده : سهیلا سیَر 

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل