خوب شدن همسرم

همسرمن تمایل به چت بازنان داره و کل زمانشاابنکارامیکنه ومن دارم داغون میشم اهل مشاوره هم نبست چیکارکنم

08 تیر 1399 133

با سلام ابتدائا برای حل مسئله از روانشناسان عزیز کمک بگیرید
در غیر اینصورت اقدام همسر شما اگر در حد چت عادی باشد جرم نیست اگر ایشان خیانت کرده و روابط نامشروع برقرار کرده است میتوانید شکایت کیفری کنید یا جهت طلاق اقدام کتید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی