به اجراگذاشتن دادنامه ممکن است یاخیر؟

سلام.بنده قراردادکتبی یکساله مدت موقت داشتم.تاریخ شروع قراردادم29تیر98بودوتاریخ اتمام ان29تیر99میباشد.کارفرماقبل ازاتمام قراردادیکساله در2ابان98من روازکاراخراج کرد.به استنادماده25 وبند دال ماده21قانونکارحکم ابقابه کارازهیات تشخیص وحل اختلاف خواستم واماده به کاربودنم رواعلام کردم متاسفانه باتوجه به نفوذورشوه کارفرمااخراج موجه شدوحق وحقوق ومطالبات3ماه و6روزبنده رودردادنامه نوشتندوحق السعی ایام بلاتکلیفی طبق قراردادکه هنوزتمام نشده بوددردادنامه منظورنکردند.دادنامه هیات حل اختلاف مبلغ4میلیون تومان وبیمه اجباری3ماه و6روزبنده رونوشتند.بنده به رای هیات حل اختلاف شدیدامعترض هستم ومیخواهم باتوجه به قراردادیکساله ام به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.ایامیتوانم رای دادنامه هیات حل اختلاف روبابت مبلغ4میلیون تومان وبیمه3ماه و6روزروازاجرای احکام به اجرابگذارم ایاشکایتم ازدیوان عدالت اداری بخاطرحکم بازگشت به کاروحقوق ومزایاوبیمه اجباری الباقی قراردادم مردود وازبین میرودایااگربخواهم به دیوان شکایت کنم نبایددادنامه هیات حل اختلاف روبه اجرابگذارم ومنتظر رای دیوان بمانم؟لطفاتوضیحات خوب وکاملی دراین زمینه بدیدچون مسئله کاملاحیاتی است.

20 تیر 1399 156

سلام
وقت بخیر. امکان شکایت از رای حل اختلاف و اجرای رای همزمان وجود دارد چون میتوان نسبت به قسمتی از رای معترض و نسبت به مابقی رضایت داشت. اما این روش توصیه نمی‌شود لذا روش ارجح این است که نسبت به دریافت مبلغ اقدام نکرده و اعتراض به دیوان بنمایید.
بااحترام
احسان نسج همدانی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی