گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام.پدرم فوت کرده.بچه ها به من وکالت کامل دادن دنبال کارهاش باشم.برای سهام ها باید کجا مراجعه کنم.ممنون

  سه شنبه ، 20 اردیبهشت 1401

  • فرشته نوری

   با سلام،برای انحصار وراثت هر یک از وراث می توانند اقدام کنند بعد از اخذ گواهی به مرکز مربوطه رفته و با پرداخت مالیات مربوطه نسبت به انتقال سهام‌ اقدام نمایید.

 • سلام پدربزرگ من یه زمین بزرگ داشته .قبل از فوت تقسیم کرده بین پنج فرزند پسر و بهشون فروخته. بعد از فوت برادر ها قبول نکردن و یه توافق نامه نوشتن. و امضا کردن. الان سه تا از پسر ها فوت کردن و به فرزدانشون رسیده حالا نمیتونیم زمین رو تقسیم کنیم دوباره یه توافق نامه نوشتیم بین همه ولی چهار تا وراث جدید یا همون فرزندان نتونستن بیان امضا کنن در ضمن قید شده ملک به صورت مشاع هست چیکار باید بکنیم

  سه شنبه ، 20 اردیبهشت 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ چنانچه در تفسیم ترکه وراث ب توافقنامه جدید راضی هستند و امکان حضور ندارند میتوانند ب احدی دیگر از وراث وکالت دهند ک ب جای انها امضا نمایند و توافقنامه را تنفیذ کند و اگر ب توافقنامه یا همان تقسیم نامه راضی نباشند میبایست پس از انحصار وراثت از طریق دادگاه طرح دعوا کرد با ثبت دادخواست تقسیم ترکه.... موید باشید

 • سلام . پدر من فوت کرد و یه ملک داشت که نصف اون رو به اسم مادرم کرد حالا خواستم بدونم مادرم از نصف باقیمانده ملک هم سهم میبره و اگه میبره چقدر؟

  سه شنبه ، 20 اردیبهشت 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر .سهم مادر شما نسبت به نصف اون ملک یک هشتم از قیمت آن میباشد.

 • سلام خسته نباشید.٣تا خواهر و ۴برادر هستیم،که تقریبا ٣٠سال است که پدر و مادرمون به رحمت خدا رفتن و تمام ارث و میراث دست برادر بزرگمون هست و حقمون رو نمیده و الان شکایت کردیم و تعدادی از مراحل قانونی رو پشت سر گذاشتیم و به مرحله‌ی کارشناسی رسیده و این قضیه تو روستاعه که‌ شامل زمین زارعی و یک خانه میباشد ک دست برادر بزرگمون هست.که در حال حاضر دوتا از برادرهامون حقشون رو نمی‌خوان و الان ما ٣تا خواهر و یک برادر اقدام به گرفتن حقمون کردیم و این برادرمون‌ داخل روستا بخشی از زمین رو خونه ساخته و الان تو اون خونه سکونت میکنه.سوال این هستش که آیا موقعی که کارشناس میاد برای بررسی و قیمت گذاری خونه‌ی این داداشم رو قیمت گذاری میکنن یا نه؟ آخه ما از این برادرمون‌ ارثی نمیخواییم.بیشتر از اون برادری ارثمون رو میخواییم که بزرگه و همه‌ی مال و اموال دست اونه اگه کارشناس خونه برادرم که ازش چیزی نمیخوایم رو قیمت گذاری کنه به خواهر ها که حقی در آن زمین دارن، از برادرم پول میگیرن یا از حق زمینش به مامیدن؟ آیا ما میتونیم چیزی ازاین برادر نخوایم لطفا راهنماییم کنید واگر سوال دیگری برام ایجاد شد باز میتونم رایگان بپرسم

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .اگر دادگاه قرار است تقسیم ترکه انجام دهد تمامی ماترک متوفی مدنظر قرار می گیرد واگر در دستور قاضی به کارشناس قیمت گذاری خونه اشاره شده باشد بله .ودر صورت قیمت گذاری در نهایت اموال هرچه باشد مزایده می رود وپول حاصل از فروش بین وراث تقسیم می گرددوپس از تقسیم حصه قانونی هریک در صورتی که تمایل داشنید می توانید سهم خودرا به ان برادری که از او چیزی نمی خواهید ببخشید یا اگر نمی خواهید منزل وی بفروش رود باید یا خوداو در مزایده شرکتوسهم بقیه را بدهد یا شما خود خریدار باشید تا از فروش ان جلوگیری شود. به هرحال وقتی وراث سر تقسیم ارث اختلاف دارند دادگاه تمامی اموال را قیمت گذاری ودر نهایت به مزایده می گذارد واز حاصل فروش ان اموال پول انرا به وراث به نسبت سهم قانونی می پردازد

 • پس از فوت پدر مان،۹اولاد هستیم،۲پسر و۷دختر،مادرمان هم هستند،به چه نسبتی اموال تقسیم می شود؟به چند سهم تقسیم می شود؟

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • زهرا غلامي

   سلام كاربر گرامي سهم مادر يك هشتم و سهم دختر نصف سهم الارث فرزند پسر ميباشد.

 • درود بر شما مادر من سال ۸۸فوت کردند من اقدام کردم برای سهم الارثی که از پدربزرگم به مادرم میرسید و کل کارهاش انجام شد تا دادگاه دستور مزایده ملک و تقسیم ترکه رو داد تقریبا پارسال یکی از دائی هام فوت شد خواستم بدونم سهم این دایی به ما هم میرسه ؟

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .خیر دایی برادر مادر شما در صورت فوت تنها وراث طبقه اولش شامال مادر وپدرش شامل همسر ورفرزندانش ونوه هایش وتازمانی که یکی از وراث طبقه اولش موجود باشند نوبت به وراث طبقه دوم شامل خواهر وبرادرانش نمی رسد

 • سلام. لطفا یک مثال عددی از نحوه تقسیم سهم الارث بین ۶ پسر و ٢ دختر و یک مادر با فرض ۱00 میلیون کل ارث .تشکر

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • زهرا غلامي

   سلام كاربر گرامي فرض مادر يك هشتم و فرزند دختر نصف فرزند پسر مي باشد. سهم مادر ١٢.٥ سهم فرزندان پسر ١٢.٥ و سهم فرزندان دختر 6.250 تومان ميباشد. موفق باشيد.

 • با سلام بنده ۳ساله به مخدر شیشه اعتیاد دارم .پدرم سال ۸۸ فوت کرده الان وارث که ۲ تا خواهرم و من هستیم میخوان به توجه به شرایط من سوءاستفاده کنند .میخواستم ببینم میتوانم سهم خود را قبل از تقسیم به اوبدهم

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام داشتن‌اعتیاد تاثیری در سهم شما از اموال پدر ندارد ولی شما می‌تواند سهم خود را به هر شخصی که تمایل دارین واگذار کنید .

 • سلام تقسیم ارث مبلغ ۳۵۰تومان بین چهر دختر و سه پسر زن و مادر متوفی

  یکشنبه ، 18 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی یک ششم اموال برای مادر و مابقی اموال تقسیم بر ده میشود که پسران دوسهم و دختران یک سهم خواهند برد.

 • با سلام خدمت شما پدر بزرگ پدری بنده سال 1389 فوت کرده و پدر بنده سال 1396 فوت نمود ، عمه ها و عمو های بنده حالا میخواهند منزل پدربزرگم در شهرستان را بفروشند و سهم هرکس را بدهند. بنده در حال حاضر دارای دو برادر کوچکتر از خود و مادرم هم در قید حیات هستند. آیا از ارث پدربزرگم که پدر سهم می برد و حال فوت نموده ، سهم مادرم هم می شود یعنی تقسیم بر 4 می شود یا نه فقط فرزندان پدر از سهم منزل پدربزرگ ارث می برند؟ و ی سوال دیگه ایثنکه مراحل انحصار وراثت برای میراث پدر خودم چگونه است؟ ممنون میشم توضیح بدین. با سپاس فراوان

  شنبه ، 17 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام تمام‌وراث پدر یعنی شما و دو برادر و مادر از پدر ارث میبرین و پدر نیز از پدر بزرگ ارث می‌برد بنای این از سهم پدر مرحوم مادر شما هم ارث می‌برد. برای مراحل انحصار وراثت باید دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت و سپس تقسیم ماترک به توافق یا از طریق دادگاه بدهید جهت راهنمایی بیشتر از مشاوره تلفنی استفاده نمایید

سوال حقوقی