گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

 • 13 آذر 0
۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام، یک سال است که پدرم فوت شده وسه باب مغازه وخانه تحت اختیار دو تن از برادرها است و اجاره بها دریافت می کنند و کسی برای انحصار وراثت نمیرود برای پلمپ چه راهی وجود دارد

  شنبه ، 17 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام شما میتوانید پس از اخذ گواهی انحصار وراثت جهت پلمپ دادخواست بدهید جهت راهنمایی بیشتر از مکالمه تلفنی استفاده نمایید

 • سلام. وقتتون بخیر. حدود یک ساعت دیگه امکان برقراری تماس با شما هست. مزاحمتون بشم

  جمعه ، 16 اردیبهشت 1401

  • با سلام کاربر گرامی وکلا و کارشناسان حقوقی سایت وکیل وند به صورت 24 ساعته اماده ارایه خدمات حقوقی به شما می باشند.

 • سلام خسته نباشین پدربزرگم فوت شده و یه مغازه داشتن که عموی بزرگم که ایشونم فوت شدن مغازه رو فروختن به شوهر عمم به مبلغ ۱۷۰ ملیون سال ۹۲ و ۷۰ تومن مبلغ گرفتن و عموی بزرگم که فوت شدن عمو وسطیم صاحب مغازه شدن من میخوام بدونم با وجود این موضوع میشه پدرم ارثشو بگیره

  جمعه ، 16 اردیبهشت 1401

  • با سلام کاربر گرامی پدر شما با استفاده از گواهی حصر وراثت می تواند نسبت به طرح دعوای تقسیم ترکه اقدام نماید و دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نخواهند شد . اما ممکن است متوفی در زمان حیات خود اموال خود را منتقل نموده باشد که موضوع نیاز به بررسی دارد.

 • سلام از12000مترزمین چقدر به زن و پسروهشت دخترمیرسد

  جمعه ، 16 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام همسر (زوجه ) یک هشتم از قیمت زمین پسر ها دو برابر دختر ها از عین زمین

 • میخام بدونم مثلااز ۲میلیلیارد سهم مادر چقدر میشه و سهم هر ۳خواهر و۶برادر چقدر میشه

  جمعه ، 16 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام سهم مادر یک هشتم فرزندان پسر دوبرابر دختر

 • سلام خداقوت.۳تا خواهر هستیم و والدین ب رحمت خدا رفتند و تمام ملک و زمین دست برادربزرگ هستش و۳۰سال از این قضیه میگذره و حالا ما از راه قانونی شکایت واقدام کردیم برای گرفتن حقمون ،نصفی از مراحل انجام شده و الان رسیده ب پول کارشناسی که دادگاه از ما۴.۵۰۰.۰۰۰تومن میخواد و اگه مااین هزینه رو پرداخت کنیم آیا این هزینه به حسابمون برمیگرده یا نه ؟لطفا راهنمایی کنین

  پنجشنبه ، 15 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام .وقت بخیر . اگه رای به نفع شما صادر بشه هزینه های دادرسی که هزینه کارشناسی هم جز اون هست رو طرف مقابل باید پرداخت کنه اما نه همش . ی بخش بسیار کم از اون هزینه رو

 • با سلام خدمت جناب وکیل من پدرم به رحمت خدا رفته والان من و خواهرم و مادربزرگم جز وارثان آن مرحوم هستیم اما عموی من با توجه به مشکلاتی که پدر مرحوم من داشته اند مدارک شناسایی مادربزرگم را نمی‌دهد که بیایید با ما ۳ نفر آن زمین را بفروشیم وحتی او را نمیزارد از خونه بیاید بیرون برای اینکه با ما همکاری کند جهت فروش آن زمین ما الان چکار کنیم ما ۳ نفر حاضریم برای فروش آن زمین ولی مادربزرگم همکاری نمیکنه الان باید چکار کنیم ما مشتری هم برای زمین هست

  پنجشنبه ، 15 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام .وقت بخیر .شما می تونید با داشتن گواهی انحصار وراثت ، دادخواست تقسیم ترکه رو بدید وهمزمان یا بعد از آن دادخواست تقسیم مال مشاع رو از دادگاه بخواهید

 • سلام من ۱۵ سال قبل طی مشکلی که با برادرم داشتم مرا مجبور کرد که یی نامه به خط خودم به این مضمون به او بدم اینجانب م ع ...تمامی سهم العرسی که ازپدرم به من میرسد را به برادر خودم ح ع در شهر ... واگذار کردم و ایشان از طرف اینجانب تام ال اختیار هست که هر طور که صلاح بداند عمل کند .امضاء فقط خودم حالا میخواهم بدانم که با این نامه خطی او امروز میتواند قانونی مرا در دادگاه محکوم‌کند و سهم ارث مرا بردارد .ممنون و متشکرم

  پنجشنبه ، 15 اردیبهشت 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي ميتوانيد در صورت استناد برادرتان به اين دستنوشته آن را انكار نماييد.

 • ملک ورثه ای داریم که یکی از وراث آن را تصرف کرده و هیچ گونه سازش نمی کند برای تخلیه وتقسیم ملک چه کار کنیم

  پنجشنبه ، 15 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام شما نیتوانید چنانچه تصرف غاصبانه باشد از ورثه شکایت کیفری نمایید همچنین می‌توانید دادخواست تقسیم ترکه مطرح نمایید جهت راهنمایی بیشتر از مساودهتافنی استفاده نمایید

 • ۴میلیارد برای چهارتاخواهر وچهارتا برادر هرکدام چقدبهشون میرسه مادر درقید حیات است

  چهارشنبه ، 14 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام . وقت بخیر سهم مادر یک ششم می باشد . سهم پسر دو برابر دختر . با این فرمول سهم مادر می شود در حدود ۶۶۶ میلیون تومان . سهم هر پسر حدوداً می شود ۵۵۵ میلیون و سهم هر دختر می شود ۲۷۸ میلیون .

سوال حقوقی