گواهی انحصار وراثت

مرگ پایان زندگی مادی افراد است و شخص متوفی از قید و بند زندگی مادی آزاد میشود اما عالم حقوق و تعهدات و تکالیف و حق او را رها نمی‌کند .
در این مقاله قصد داریم که شما را با عملی آشنا کنیم که استارت و شروع و بروز و ظهور آن از زمان وقوع مرگ آغاز میشود .
بله انحصار وراثت و دریافت گواهی انحصار وراثت همین اقدام و عمل است .

در ادامه مفاهیمی از قبیل چیستی گواهی انحصار وراثت _ مدارک لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت  هزینه دریافت گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت و خیلی از نکات و چالش های جذاب حقوقی را به شما مخاطبان و کاربران گرامی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران معرفی خواهیم نمود ‌.
پس همراه ما باشید و تا انتهای این مقاله کوشا باشید .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی انحصار وراثت زمانی روی کار خواهد آمد که شخصی فوت کند ، در این حین برای اینکه ورثه آن شخص احتیاج به نقل و انتقال حقوقی اموال متوفی و به طور کلی هر عملی که در آن به شخص متوفی ربط داشته باشد لازم به اخذ کردن گواهی مذکور می‌باشد .
در گواهی حصر وراثت تاریخ فوت متوفی و محل فوت و تعداد ورثه و حصه و سهم ورثه قید شده است .

سوالی که مطرح است اینکه چگونه میتوان گواهی حصر وراثت را دریافت کرد ؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و نسبت به تکمیل دادخواست و ثبت آن اقدام شود .
اما برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید یک سری مدارک همراه شما باشد .

مدارک جهت انحصار وراثت 

مدارک و دلایلی که لازم است در ستون دلایل و منضمات دادخواست گواهی انحصار وراثت ذکر شود و به همراه خود داشته و پیوست دادخواست گردد بدین شرح است ؛
۱_گواهی فوت متوفی 
۲_استشهادیه رسمی محضری
۳_وصیت نامه متوفی (البته اگر وصیت نامه دارد )
۴_عقد نامه برای زوجه 
۵_شناسنامه و داشتن اطلاعات سجلی سایر ورثه 
۶_گواهی اظهار نامه مالیاتی برای متوفیان قبل سال ۹۵

آیا لازم است که تمام ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند؟
خیر لازم نیست که تمام ورثه اقدام کنند ، همین که یکی از ورثه جهت دریافت گواهی مذکور بدین نحو نام خود را به عنوان خواهان و نام سایر ورثه را به عنوان خوانده قرار دهد کفایت میکند .

برگه استشهادیه محضری

برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است که نسبت به دریافت برگه استشهادیه محضری اقدام شود بدین ترتیب که حداقل سه نفر به همراه متقاضی دریافت گواهی انحصار وراثت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و استشهادیه ای را پر کنند و در آن استشهادیه گواهی میشود که ورثه متوفی چه کسانی هستند .

گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود چیست و چه تفاوتی بین این دو مفهوم است ؟

اخیراً از وزارت دادگستری بخشنامه ای با شماره۳۸۳۸۴ مورخ ۹۹/۷/۷ صادر شده است که بیانگر این مطلب است ؛
اگر اموال متوفی بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر میشود ولی اگر اموال متوفی زاید بر پنجاه میلیون تومان نباشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌شود .
در مورد گواهی انحصار وراثت نامحدود نیاز به نشر آگهی است ولی در محدود این چنین نیست و نیازی به نشر در جراید نیست .
روند رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت محدود بسیار آسان تر و سریعتر است و معمولاً ده روز زمان خواهد برد اما دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود قدری زمان بر است.

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه دادرسی جهت دریافت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود ۲۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد که در دفتر خدمات الکترونیک قضایی از شما به صورت کارت بانکی دریافت میشود .

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده است ،
اما از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور کدام شورا صالح به صدور گواهی انحصار وراثت است ؟
از شوراهای حل اختلاف موجود در کشور شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است .
البته صلاحیت شورا به صدور گواهی حصر وراثت ختم نمیشود و شورا در امور دیگری نیز صالح است که در ادامه توجه شما را به ماده ۹ قانون شوراهای  حل اختلاف جلب خواهیم کرد ؛

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی

آیا مراجعه به اداره دارایی جهت دریافت گواهی مالیات بر ارث  لازم است ؟
اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد دریافت گواهی مالیات بر ارث و مراجعه به اداره دارایی لازم است در غیر این صورت دریافت گواهی مالیات بر ارث لازم نیست .
پس بدین ترتیب اگر متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث و ذکر و پیوست آن در دادخواست می‌باشد .

اگر بقیه ورثه جهت دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری لازم را به عمل نیاورند متقاضی گواهی انحصار وراثت چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
اگر یک یا چند نفر از ورثه همکاری لازم را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت انجام ندهند و از ارایه مشخصات سجلی خود خواه به صورت عمد یا سهو اقدام نکنند و یا ممکن است اصلاً یکی از ورثه خارج از کشور باشد و دسترسی به آن نداشته باشیم ، در این جا لازم است که متقاضی گواهی انحصار وراثت جهت استعلام مشخصات سایر ورثه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در متن دادخواست خود نیز می‌تواند جهت استعلام از ثبت احوال اقدام کند .

اگر نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود چه اقدامی را میتوان انجام داد؟

باید توجه داشت در صورتی که نام یک یا چند تن از ورثه در گواهی حصر وراثت ذکر نشود عمل انجام گرفته توسط متقاضی دریافت گواهی مذکور اگر عالما و عامدا باشد با وجود سایر شرایط می‌تواند در حکم کلاهبرداری باشد و معترضی که نام او در گواهی مذکور ذکر نشده است می‌تواند تقاضای اصلاح و اعتراض به گواهی مذکور را داشته باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در مورد گواهی انحصار وراثت و ضوابط و مقررات آن میتوانید به سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

 • 13 آذر 0
۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام من همسرم یه برادر محجور داره که از طرف مادر یه خونهدبهشون رسیده ما میخواهیم خونه رو بفروشیم چه باید بکنیم سهم برادر محجورشون چطوزی میشه چطور باید درخواست فروش مال مشتر ک با محجور بدیم ایا ما میتونیم سهم ایشون رو بخریم و یه مال دیگه بهشون بدیم

  شنبه ، 03 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام شما بدوا باید نسبت به تعیین قیم از طریق دادسرا و دادگاه برای برادر محجور اقدام‌کنید سپس دعوی تقسیم‌ترکه را به طرفیت سایر وراث از جمله برادر محجور با نمایندگی قیم مطرح کنید خیر حتی با وجود نصب قیم ، قیم اجازه فروش اموال غیر منقول محجور را ندارد مگر با اجازه دادستان جهت اخذ توضیحات تکمیلی از مشاوره تلفنی استفاده کنید

 • سلام وقتتون بخیر باشه من در هنگام فوت پدرم خارج از کشور بودم و بعد بیست سال به ایران برگشتم ولی دیدم که دو برادرم و خواهر حتی فوت پدرم رو ثبت نکرده اند پدرم داری زمین و املاک زیادی بود ولی الان خوانواده ام هیچ کدام حتی در مورد ارث و میراث صحبت نمیکنم و از من میخواهن به آلمان باز گردم سوالی که دارم این است که چقدر طول میکشد تا سهم ارث خودم رو بگیریم با توجه به اینکه ساکن آلمان هستم با تشکر

  شنبه ، 03 اردیبهشت 1401

  • سهراب کلانتری

   با سلام اگر فوت پدرتون به اثبات احوال اعلام نشده شما می توانید اعلام کنید و با اخذ گواهی انحصار وراثت دادخواست تحریر و تقسیم ترکه بدهید. زمان مشخصی ندارد

 • سلام وقت بخير مادرم چند ماه پيش فوت كرد و هيچ وصيتى ندارد و پدرم ميخواهد ارث را بين دختر وپسر مساوى كند آيا ميتواند ما سه برادر و سه خواهر هستيم خواهران چگونه ميتوانند سهم والارث رو به طور مساوى بين دختر و پسر درست كنند؟

  شنبه ، 03 اردیبهشت 1401

  • سهراب کلانتری

   با سلام اموال مادرتون طبق قانون یک چهارم به شوهرش می رسد و الباقی بین فرزندان تقسیم می شود که سهم فرزندان پسر دو برابر دختر است و اگر وراث راضی نباشد پدرتان نمی تواند به صورت مساوی تقسیم کند. ولی اگر پدرتان اموال خود را قبل از فوت بخواهد تقسیم کند به هر نحوی که دوست داشته باشد می تواند تقسیم کند و کسی حق اعتراض ندارد.

 • سلام قیم خواهرم بودم .که محجور بوده سهم ارث چگونه هست

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • علیرضا فضلی

   سلام در صورتی که شما قیم خواهر باشید تاثیری در ارث بری و میزان ارث شما و خواهرتان ندارد و خواهر ارث قانونی خود را می برد و تا زمانی که شما قیمشان باشید فقط وظیفه اداره و حفظ این ارث را دارید و حقی در تصرف در آن ندارید.

 • سلام ما انحصار وراثت کردیم.و مادربزرگمم از پدرم سهم میبرد.یه خونه داریم ویک زمین.ماددبزرگ پاشو تویه کفش کرده باید خونرو بفروشیم و میخواد دادخواست بده ولی ما بفبه وراث که فرزند و همسر متوفی هستیم و ۵ نفریم نمیخوایم این خونرو بفروشیم میخوایم اون زمینو بدیم.میخواستم ببینم میتونه یه کاری کنه که خونرو بفروشیم ؟درضمن ارزش اون زمینم سه برابر ارث مادربزرگمونه. ممنونم از صبوریتون

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .وقتی وراث سرتقسیم ترکه اختلاف نظر دارند باید وراثی که اتفاق نظر برعدم فروش اموال دارند سهم ورثه ای که مخالف هستند را بدهنددر غیر این صورت اموال توسط دادگاه به مزایده می رود وسهم هریک طبق قانون تقسیم می گردد ایشان می توانند دادخواست تقسیم ترکه دهند

 • مادرم برای باردوم ازدواج کردن. الان همسرشون فوت کردن تو شرایط ضمن عقد قید شده که بعداز فوت زوجه نسبت به اموال زوج نمیتونه ادعایی داشته باشه. این شرط وجه قانونی داره؟

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .خیر چراکه متوفی فقط می تواند نسبت به یک سوم از ماترک خود وصیت کند وهم چنین نمی تواند ورثه ای را از ارث محروم سازد این شرط شزطی باطل است .اینک همسر ایشان با اخذ گواهی انحصاروراثت می توانند تقاضای تقسیم ماترک نمایند .

 • سلام بنده ۲۲ سال دارم که در ۱۶ سالگی خانه پدریم ارث میراث شد و چون من زیر سن قانونی بودم برایم حکم رشد گرفتن و پول را در کارتی ریختن که ان را به مادرم دادم که خانه خرید و ان را بنامم نکرد و تا الان ن دونگی بنامم میکند ن سهمم را میدهد ایا میتوانم پیگیری کنم ؟ ممنون

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام.اگر بتوانید اثبات کنید مادر غبطه ومصلحت شمارا رعایت ننموده است بله قابل پیگیری است اگر کارت بنام شما بوده است ومادر بابرداشت از ان کارت خانه خریده است قابل پیگیری است چراکه پرینت حساب نشان از برداشت مبلغ زیاد داردوعدم واریز ان به حساب شما یا خرید مسکن بنام شما گویای مطلب است می توانید بااستنا د به مدارک دادخواست مطالبه وجه علیه مادر از طریق دفاتر دمات قضایی ارسال نمایید

 • سلام اگر دختری ازمادرش مهر وامضابگیرد که از خانه ی ارث ورثه ای به ۲سهم ببرد ازنظرقانونی ارزش دارد

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • با سلام و عرض ادب کار محترم توجه نمایید اگر دریافت مهر و امضا به صورت وصیت نامه باشد فقط تا یک سوم نافذ خواهد بود و مابقی منوط به تنفیذ سایر وراث است لیکن اگر به موجب سایر عقود غیر از وصیت باشد مانند هبه ، صلح یا بیع و ....نقل و انتقال صحیح خواهد البته مشروط به اینکه اخذ امضا و مهر با اکراه و تهدید نبوده باشد .

 • سلام.ایاسهم الارث را که هنوز مشخص نشده میتوان از بنگاه بصورت مبایعه نامه سهم یکی از وراث را به زن پدر فروخت.البته قراردادی که متن مشخص و دقیقی ندارد فقط در توضیحات نوشته:فرزندسهم خودرا به خودفروخته.

  جمعه ، 02 اردیبهشت 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام . بعد از گرفتن برگه انحصار وراثت. پرداخت مالیات بر ارث و تقسیم ارث میشه . اما قبل از آن باید کاملا بررسی شود . اگه معامله در حد سهم الارث خود آن شخص باشد شاید دادگاه با اغماض بپذیرد ولی در حالت کلی ، نوعی معامله فضولی صورت گرفته که با تنفیذ بقیه وراث صحیح می باشد . ( خیلی دقیق باید بررسی شود )

 • سلام برای پیگیری مالیاتی ارثی اگر وکیل بگیرم هزینش چقدره

  پنجشنبه ، 01 اردیبهشت 1401

  • سلام و درود کاربر محترم امور وکالتی در حصوص امر حقوقی با توافق طرفین هست معمولا ١٠ درصد مبلغ هست که بازم بستگی به مبلغ مالیات دارد موفق باشید

سوال حقوقی